Dansk Bygnings Screening A/S

Skimmelsvamp

Få god rådgivning af Peder Mejlvang

Peder Mejlvang er skadesrådgiver, og vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, så ring eller skriv til Peder på 5178 0538 eller pm@dbs-as.dk

Skimmelsvamp - værd at vide

Hvad er skimmelsvamp? Er skimmelsvamp farligt? Hvordan behandles skimmelsvamp? Et af kendetegnene ved skimmel er jordslået lugt eller plamager på lofter, vægge og gulve. Hvis du har mistanke om eller oplever disse kendetegn, er det er vigtigt at reagere hurtigt, så det ikke når at brede sig til andre steder i boligen. DBS har stor erfaring i at foretage skimmelsvamp tests og kan hurtigt komme ud og besigtige boligen og hjælpe dig med en afklaring.

Hvad er skimmelsvamp

Skimmelsvampe er en gruppe svampe inden for mikrobiologien, der består af mange forskellige slægter med forskellige arter. Skimmel spreder sig gennem luften ved hjælp af sporer. Sporerne findes overalt i naturen og dermed også i boliger, da sporerne kan slæbes med ind udefra eller lægge sig i støv via luften. Disse sporer kan udvikle sig til skimmelsvampe, hvis der er tale om fugtige overflader. Fugten kan komme fra indeklimaet (beboernes adfærd) eller bygningen (hvis en konstruktion er fejlopført eller har utætte rørføringer eller konstruktioner, herunder skader). Når der er tegn på fugt i boligen, skal man derfor være opmærksom på risikoen for skimmelsvamp.

Skimmelsvampe vil ofte have en lodden overflade og forekommer i mange forskellige farver. De mest almindelige er grønne f.eks. når man har glemt et brød i skuffen og det har fået grønne pletter, eller sorte små prikker som kan opstå i fugerne i brusenichen, hvis man ikke får luftet helt tilstrækkeligt ud efter bad.

Skimmelsvamp på loft og væg

Er skimmelsvamp farligt?

Skimmelsvampe er ikke akut skadelige, og de vil normalt kun genere personer, som i forvejen har astma eller allergi over for netop skimmelsvampe, men det er vigtigt at du reagerer hurtigt hvis du opdager tegn på skimmel i din bolig, så du hurtigt få en afklaring på hvordan du skal komme af med skimmelsvampen. Sundhedsrisikoen forbundet med skimmelsvamp afhænger både af type og mængde. Nogle er allergiske for skimmel, andre kan udvikle allergi – som forbliver – hvis de bor i en bolig med skimmelsvamp. Langt de fleste typer af skimmelsvampe er ikke akut farlige, men udgør en sundhedsrisiko i det de forringer indeklimaet, og man kan opleve at føle sig ”kronisk forkølet”, hvis man bor i en bolig med skimmelsvamp.

Skimmelsvamp i fugtigt træværk

Hvad skal man være opmærksom på ved skimmelsvamp?

Hold øje med plamager på lofter, vægge, møbler og gulv. Skimmelsvamp kan vokse på de fleste flader vi har i vores huse – både de synlige og de skjulte. Kan du ikke se skimmelsvampen i din bolig, kan du måske alligevel mærke symptomer på, at den er der. Nogle får hovedpine, hoste, irritation i slimhinder, udslæt og/eller føler en uforklarlig træthed. Det er dog langt fra alle der bliver fysisk dårlige af skimmelsvamp, derfor kommer mange henvendelser på baggrund af enten en jordslået lugt som ofte beskrives som lugten af sommerhus/kælder eller simpelthen fordi der er synligt skimmel.

Uanset om skimmelsvamp er synlig eller giver symptomer, er det dog stadig vigtigt at komme af med skimmel i boligen, da det i alle tilfælde er usundt at opholde sig i et indeklima med skimmel. Skimmelsvampene frigiver millioner af sporer i indeklimaet, og med de rette betingelser vil der dannes nye kolonier, som kan sprede sig til flere flader i huset.

Skimmelsvamp på fliser

Hvad kan der gøres?

Ved mistanke om skimmelsvamp i boligen, kan vi lave de nødvendige undersøgelser og rådgive dig i, hvordan skimmelsvampen kan fjernes samt hvilke tiltag, der kan stoppe væksten af skimmelsvamp så problemet ikke vender tilbage. På den måde kan vi sikre, at du opholder dig i et sundt indeklima fremadrettet.

Ring til os på 2858 0006 og fortæl os om din situation. Sammen danner vi et overblik og aftaler hvordan vi håndterer netop din situation.

Hos DBS er vi certificerede til at foretage prøvetagning af Mycometer® -surface og Mycometer®-air metoden.

DBS kan hurtigt komme ud og foretage de nødvendige tests

Læs flere artikler om hvad vi kan hjælpe dig med

Fugtskader
DBS har mange års erfaring i fugtskader og vi rådgiver taksatorer, forsikringsselskaber, byggeledere, projektledere samt private i håndtering af fugtskader.
Fugtproblemer
Er der plamager eller aftegninger indvendig eller udvendig på byggeriet? DBS rådgiver i at komme fugten til livs, så det ikke bliver til grobund for skimmelsvamp.
Skimmelsvamp
Hvad er skimmelsvamp? Er skimmelsvamp farligt? Hvordan behandles skimmelsvamp? Et af kendetegnene ved skimmel er jordslået lugt eller plamager på lofter, vægge og gulve.
Asbest
Asbest er i dag forbudt, men har været anvendt frem til slutningen af 1980’erne til isolering og forskellige pladematerialer. DBS undersøger byggerier og materialer for asbest.

Dansk Bygnings
Screening A/S

CVR: 40194436

Hovedkontor:
Nupark 51
7500 Holstebro