Radon og radonmålinger

Radon er en naturlig radioaktiv luftart, der kan forekomme i forskellige mængder i byggerier. DBS undersøger indholdet af radon og rådgiver i sikring af bygningen.

Radonmåling ved hjælp af elektronisk radonmålerHvad er radon og hvorfor er det et problem?


Radon er en naturlig radioaktiv luftart, som findes overalt i jorden. Den siver opad fra jorden igennem bl.a. sprækker, og derfor er kældre og stueetager primært dér, hvor radonkoncentrationen er størst. Jo højere op man kommer i en bygning f.eks. etagebygning eller tagområde, jo lavere vil radonkoncentrationen typisk være.


Radon er en ædelgas, som er det 6. led i urans henfaldskæde. Radon selv henfalder også med en halveringstid på 3,8 dage. Radons henfaldskæde, indtil bly-210, som er det 5. led, tager lige knap en time, og der er 3 gange sket alfahenfald. Derefter er bly-210 stabilt i ca. 21 år (dette kan være tid som går, mens bly-210 er bundet til materiale i vores lunger), hvorefter der igen vil ske 3 henfald, hvoraf det ene er et alfahenfald. Herefter slutter henfaldkæden ved det stabile bly-206. Faktisk er det alfahenfaldende, der er skadelige for os og ikke radongassen i sig selv. Når alfahenfald sker, udsendes en relativt stor partikel (en heliumkerne), som sendes afsted med høj hastighed. Sker dette henfald i vores lunger, vil den kollidere med vores lungevæv, og dette kan gøre skade på vores celler.


Radon findes naturligt og vil altid være til stede. Det er dog vigtigt at holde niveauet indendørs på et tåleligt leje, da udsættelsen for radon over tid er sat i forbindelse med udviklingen af lungekræft på sigt. Denne risiko er markant større, hvis man ryger.


Radonmåling ved hjælp af sporfilmsdosimeterHvad skal du være opmærksom på ved radon?


Radon er smags-, lugt- og farvefri, og man kan derfor ikke vide om man har forhøjede Radonkoncentrationer i sit hjem eller anden bygning, uden at have målt for det. Radon siver ind i bygninger fra jorden, hvorefter det akkumuleres inde i huset. Det er mikroskopiske huller/sprækker der skal til, for at radon kan sive ind, derfor bør man også få tjekket om ens radondug er tæt, hvis man f.eks. har bygget et nyt hus med radondug eller har fået en anlagt i et eksisterende hus. Det er svært at sige hvem der har forhøjede koncentrationer af radon, da de geologiske forhold i jord (fx om det er sand eller lerunderlag) kan variere lokalt. Hvis der er lerunderlag, og der opstår en sprække i leret i jorden, kan et hus som tidligere ikke havde problemer ift. radon pludselig stå i en helt anden situation. I princippet kan du altså ikke bruge din nabos radonmåling som sikkerhed.


I kan nemt selv få indblik i, hvor meget radon, der er i indeklimaet. Lej en radonmåler i 7 dage for at få en indikation, eller bestil en måling med sporfilmsdosimeter, for at få din årsmiddelværdi, som kan bruges som dokumentation i forhold til lovgiving. Ring og hør mere på 28 58 00 06.


Udendørs er en baggrundstråling af radon på ca 5 bq, problemet opstår når vores huse danner undertryk, og radon fra undergrunden trænger ind i huset.Radonmåling - hvad kan der gøres?


Ved mistanke om stor forekomst af radon i bygningen eller nysgerrighed om, hvor stor koncentrationen af radon er i byggeriet, kan DBS klarlægge indholdet af radon i indeklimaet. Sundhedsstyrelsen anbefaler målinger med sporfilmsdosimeter over en periode på minimum 60 dage indenfor perioden 1. oktober til 30. april. Vi er behjælpelige med denne metode. Samtidig er det muligt at lave en korttidsmåling som kan give en indikation på, hvordan radonniveauet i ens bolig forholder sig. Vi kan tilbyde måling ved hjælp af sporfilmsdosimeter samt elektronisk måling. Viser målingen, at der er radonindhold over gældende grænseværdier (100 bq/m3), rådgiver DBS i sikring og afværgetiltag.


Ring til os på 2858 0006 og fortæl os om din situation. Sammen finder vi frem til hvilken strategi for måling, der passer på netop din bolig/bygning.