Rådgivningscenter for skader

Det er set før, at der ved fugt- eller brandskader bruges unødvendige ressourcer, men dette kan undgås ved udarbejdelse af omfangsbestemmelse og skadesvurdering efter, at skaden er stoppet. DSB’s mål er at nedbringe skadestiden, hvor kunden enten mangler dele af huset eller er genhuset i mindst muligt omfang. Hurtigere behandlingstid på skadestedet giver tilfredse kunder.Vandskade


En vandskade opstår ofte akut, enten ved skybrud, sprængt vandrør eller oversvømmelse. Er skaden ude, så hold dig ikke tilbage med at kontakte os. Vi hjælper med at finde skadeservice, monitere udtørringsprocessen samt dialog med forsikringsselskabet.


Fugtskade


Fugtskader kan opstå bl.a. pga. utæt klimaskærm, fundament eller utætte vandrør eller dårligt indeklima. Det er vigtigt at løse fugtskader hurtigt, så de ikke giver anledning til skimmelsvamp.

Læs mere om fugtskader her.Vandskade i industrikøkken

DryMatic affugterBrandskade


Efter en brand, er der flere ting at forholde sig til. Kommunikation med forsikringsselskab og kommune, samt kontakt til entreprenør. Vi tilbyder at stå for det hele, så du hurtigst muligt kan få de praktiske problemstillinger håndteret.


BrandskadeVæggelus


Hvis du har fået væggelus, er det vigtigt at undgå spredning, samt at komme HELT af med dem på den aktuelle lokalitet inden tilbageflytning. Vi hjælper dig, fra vi modtager din henvendelse, og til du igen kan bo i din bolig uden skadedyr.


VæggelusBorebiller


Borebiller kan opstå i trækonstruktioner, og er højst uønskede da både kvalitet og levetid for materialerne forringes. Kontakt os og vi hjælper dig med at løse problemet så dit træværk igen kan være ugeneret af skadedyr.


BorebilleHvad kan der gøres?


Ring til os på 2858 0006 og fortæl os om din situation. Sammen danner vi et overblik og aftaler hvilke muligheder der passer på præcis din situation.