Dansk Bygnings Screening A/S

Rådgivningscenter for skader

Få god rådgivning af Peder Mejlvang

Peder Mejlvang er skadesrådgiver, og vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, så ring eller skriv til Peder på 5178 0538 eller pm@dbs-as.dk

Rådgivningscenter for skader

Det er set før, at der ved fugt- eller brandskader bruges unødvendige ressourcer, men dette kan undgås ved udarbejdelse af omfangsbestemmelse og skadesvurdering efter, at skaden er stoppet. DSB’s mål er at nedbringe skadestiden, hvor kunden enten mangler dele af huset eller er genhuset i mindst muligt omfang. Hurtigere behandlingstid på skadestedet giver tilfredse kunder.

Vandskade

En vandskade opstår ofte akut, enten ved skybrud, sprængt vandrør eller oversvømmelse. Er skaden ude, så hold dig ikke tilbage med at kontakte os. Vi hjælper med at finde skadeservice, monitere udtørringsprocessen samt dialog med forsikringsselskabet.

Vandskade i industrikøkken

Fugtskade

Fugtskader kan opstå bl.a. pga. utæt klimaskærm, fundament eller utætte vandrør eller dårligt indeklima. Det er vigtigt at løse fugtskader hurtigt, så de ikke giver anledning til skimmelsvamp.

Læs mere om fugtskader her.

DryMatic affugter

Brandskade

Efter en brand, er der flere ting at forholde sig til. Kommunikation med forsikringsselskab og kommune, samt kontakt til entreprenør. Vi tilbyder at stå for det hele, så du hurtigst muligt kan få de praktiske problemstillinger håndteret.

Brandskade

Væggelus

Hvis du har fået væggelus, er det vigtigt at undgå spredning, samt at komme HELT af med dem på den aktuelle lokalitet inden tilbageflytning. Vi hjælper dig, fra vi modtager din henvendelse, og til du igen kan bo i din bolig uden skadedyr.

Væggelus

Borebiller

Borebiller kan opstå i trækonstruktioner, og er højst uønskede da både kvalitet og levetid for materialerne forringes. Kontakt os og vi hjælper dig med at løse problemet så dit træværk igen kan være ugeneret af skadedyr.

Borebille

Læs flere artikler om hvad vi kan hjælpe dig med

Fugtskader
DBS har mange års erfaring i fugtskader og vi rådgiver taksatorer, forsikringsselskaber, byggeledere, projektledere samt private i håndtering af fugtskader.
Fugtproblemer
Er der plamager eller aftegninger indvendig eller udvendig på byggeriet? DBS rådgiver i at komme fugten til livs, så det ikke bliver til grobund for skimmelsvamp.
Skimmelsvamp
Hvad er skimmelsvamp? Er skimmelsvamp farligt? Hvordan behandles skimmelsvamp? Et af kendetegnene ved skimmel er jordslået lugt eller plamager på lofter, vægge og gulve.
Asbest
Asbest er i dag forbudt, men har været anvendt frem til slutningen af 1980’erne til isolering og forskellige pladematerialer. DBS undersøger byggerier og materialer for asbest.

Dansk Bygnings
Screening A/S

CVR: 40194436

Hovedkontor:
Nupark 51
7500 Holstebro