Hvad er PCB - og er det farligt?

Polychloreret biphenyl (kendt som PCB) er et hormonforstyrrende og miljøskadeligt stof, som er svært nedbrydeligt. DBS undersøger PCB-mængden i jord eller byggeriet i forhold til gældende grænseværdier.

PCB findes typisk i bløde fuger i gamle vinduerPCB i byggeriet og indeklimaet


PCB blev introduceret i byggeriet i 1950'erne. PCB blev hurtigt et populært tilsætningsstof i byggematerialer på grund af dets fordelagtige egenskaber som elasticitet, robuste holdbarhed og brandhæmmende funktion. PCB blev flittigt brugt frem til 1977, hvor det blev forbudt i bl.a. termoruder, og faktisk helt frem til 1986, hvor det slutteligt blev forbudt i elektriske installationer.


PCB ses ofte i blandt andet fuger, maling og lak fra perioden 1950 til 1977. PCB vil med tiden vandre fra primærkilden (det byggemateriale hvor PCB oprindeligt var tilsat) til både luften og andre materialer i boligen (tertiære kilder). Derfor kan PCB udgøre en kompleks problemstilling, men med nye løsningsmetoder kan PCB i indeklimaet ofte løses på en måde, hvor en privatøkonomi sagtens kan være med.


I forbindelse med nedrivning/renovering er det vigtigt at vide, hvor PCB er til stede samt i hvilke koncentrationer. PCB-holdigt affald med et indhold større end 50 ppm skal håndteres korrekt - både for at sikre miljøet men også af hensyn til arbejdssikkerheden.


PCB i malingHvad kan der gøres?


DBS kan ved hjælp af prøvetagninger måle og fastlægge, om et byggeri eller stykke jord indeholder for store mængder PCB ift. gældende grænseværdier. Ligeledes rådgives der om mulige tiltag til reduktion af PCB i indeklimaet samt måling af PCB under og efter saneringen.


Ring til os på 2858 0006 og fortæl os om din situation. Sammen danner vi et overblik og aftaler hvilke muligheder, der passer præcis på din situation.