Ofte stillede spørgsmål

FAQ

Hvis du ikke finder svar på et af dine spørgsmål på denne side eller hvis du har brug for at få uddybet et svar, er du velkommen til at ringe til os og tage en snak med en af vores medarbejdere. DBS hovednummer er 2858 0006.
De enkelte medarbejdere finder du her.

Er skimmelsvamp farligt?

Nej, skimmelsvampe er ikke akut skadelige, og de vil normalt kun genere personer, som i forvejen har astma eller allergi over for netop skimmelsvampe.

Er det farligt at bo med skimmelsvamp?

Det er sjældent, at personer udvikler skimmelsvampeallergi ved at opholde sig i fugtskadede bygninger, men risikoen øges, hvis de i forvejen er særligt disponeret for at få astma og høfeber

Hvad skyldes skimmelsvamp?

Skimmelsvamp skyldes fugt og kræver høj fugtighed for at vokse. Skimmelsvampe og fugt tyder på et dårligt indeklima og kan være opstået pga. forkert brugeradfærd eller kuldebroer. Vækst af skimmelsvampe er et sikkert tegn på, at der er alvorlige problemer med bygningen og skal tages alvorligt.

Kan skimmelsvamp sprede sig?

Ja den spredes via luft og sætter sig på fugtige kondens/fugtoverflader.

Kan skimmelsvamp fjernes?

Ja der findes godkendte og anerkendte produkter og måder. Hvilken der skal benyttes, vurderes fra opgave til opgave.

Hvad skal jeg gøre hvis jeg opdager sorte plamager i min bolig?

Hvis du er lejer, skal du kontakte din udlejer. Hvis du er boligejer, skal du få en skimmelrådgiver til at kigge på omfanget.

Hvordan lufter jeg ud i min bolig?

Luft ud dagligt 3 gange á 10 minutter med gennemtræk i boligen.

Hvornår skal jeg lave en miljøscreeningsrapport?

Der skal udfærdiges en miljøscreening ved nedbrydning af 1 ton affald.

Hvad er en miljøscreening?

En miljøscreening er en vurdering af boligen og dens alder, som beskriver om der er risiko for miljøfarlige stoffer i bygningen.

Hvad er miljøkortlægning?

En kortlægning er en oversigt over, hvor i boligen der findes miljøfarligt affald.

Er miljøscreening lovpligtigt?

En miljøscreening er en vurdering af boligen og dens alder, som beskriver om der er risiko for miljøfarlige stoffer i bygningen.

Hvordan får jeg en nedrivningstilladelse?

Når du skal rive et hus ned, skal din kommune ansøges om en nedrivningstilladelse. Herefter skal der udarbejdes miljøscreening og kortlægning. Vi kan hjælpe med både nedrivningstilladelsen, miljøscreeningen samt kortlægningen.

Er radon farligt?

Ja. Radon er den andenstørste årsag til lungekræft (efter rygning), med 300 årlige tilfælde i Danmark.

Er radonsikring lovpligtig?

Ikke på ældre huse, men på nyere byggerier er der krav til at radonindholdet i luften ikke må overstige 100 bq/m2.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har mistanke om radon under mit hus?

Få lavet en måling, det er den eneste måde du kan være sikker, da radon ikke kan ses, smages eller lugtes. Din nabos radonmåling repræsenterer ikke nødvendigvis dit hus.

Hvordan radonsikrer man sin kælder?

Der findes flere forskellige løsninger. Alt efter situationen er det forskellige hvilken der er bedst. Ventilation, sug og radondug (tætning), er nogle af de gængse løsninger.

Hvad koster det at radonsikre mit hus?

Det er svært at prissætte en radonsikring før omfanget kendes. Kontakt os for en vurdering.

Hvad er byggeaffald?

Alt affald som genereres ved renovering, ombygning eller nedrivning af bygninger, f.eks. asbest tagplader, facader af mursten-beton- træ, pladebeklædninger, vinduer, fundament, isolering, plast, indvendig og udvendigt træværk.

Hvornår skal man anmelde byggeaffald?

Du skal anmelde dit byggeaffald ved alle renoveringer eller nedrivninger hvor der genereres mere end 1 ton affald.

Hvordan anmelder man byggeaffald?

Man anmelder bygge- og anlægsaffald til sin kommune.

Hvordan skal byggeaffald sorteres?

Rent affald, forurenet affald, farligt affald. Dette gøres ud fra miljøundersøgelsen.

Hvordan kommer man af med byggeaffald?

Det afhænger af om man afleverer som privat person eller som erhvervsdrivende. Privatpersoner kan aflevere meget på genbrugsstationerne, dog er der visse ting, f.eks. modtagelse af asbestplader, som varierer fra kommune til kommune. Professionelle nedrivere vil have erfaring og kontakter, som gør dem i stand til nemt at aflevere affaldet til korrekt videre håndtering.

Hvornår er asbest farligt?

Når det har mulighed for at blive spredt til luften/omgivelserne. Det er ikke farligt at bo i et hus med eternittag, dog må du ikke højtryksrense det eller gøre andet som kan få asbestfibrene til at løsrive sig, og på den måde blive spredt til luften og udgøre en indåndingsrisiko.

Hvad er asbest lavet af?

Asbest er en fællesbetegnelse for de naturlige fibre actinolit, amosit, anthophylit, chrysotil, crocidolit og tremolit. I praksis har det ikke den store betydning ift. affaldshåndtering og -anmeldelse, hvilken fiber der er anvendt, da de alle er skadelige at indånde.

Hvordan kan man se om det er asbest?

Asbestfibre er klare, tynde, langt fibre. Alt efter type fremstår de lidt forskelligt. Den eneste måde du kan være sikker på om der er asbest til stede, er ved at få foretaget en analyse.

Hvad bliver asbest brugt til?

Asbest er en fællesbetegnelse for de naturlige fibre actinolit, amosit, anthophylit, chrysotil, crocidolit og tremolit. I praksis har det ikke den store betydning ift. affaldshåndtering og -anmeldelse, hvilken fiber der er anvendt, da de alle er skadelige at indånde.