Miljøscreenings- og kortlægningsundersøgelse

En miljøscreening og kortlægning udføres inden nedrivnings- eller renoveringsarbejdet påbegyndes, og bruges til at sikre, at det affald der genereres, håndteres korrekt samt, at sikkerheden i forbindelse med arbejdet er i orden.

NedrivningMiljøscreening og kortlægning


Inden du går i gang med at renovere, ombygge eller rive din bygning ned, er det vigtigt at finde ud af, om bygningen indeholder stoffer som i sidste ende klassificerer nogle af byggematerialerne som farligt affald. På den måde sikrer man, at affaldet bliver håndteret korrekt, både af hensyn til arbejdsmiljø, men også for at sikre, at uønskede stoffer ikke spredes til miljøet. Dette er bygherrens ansvar. Ifølge den nye affaldsbekendtgørelse (BEK 2159) som trådte i kraft 1/1/2021, er det ikke længere kun PCB der er fokus på. Samtidig bortfalder minimumskravet på 10 m2, hvorefter alt byggeaffald over 1 ton skal anmeldes, uanset hvor mange m2 det stammer fra. Formålet med miljøscreeningen og den efterfølgende kortlægning er at identificere PCB og andre farlige stoffer i bygningen, så forurenet affald kan blive frasorteret andet affald efter gældende regler og herefter affaldshåndteret korrekt. Inden en bygning skal rives ned, skal nedrivningen anmeldes til kommunen senest 14 dage før aktiviteten på stedet agtes påbegyndt. Bygge- og anlægsaffald skal desuden anmeldes. Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om affaldstype, mængder, transportør og modtager for de forskellige fraktioner.


Asbestholdige tagpladerHvordan kan vi hjælpe?


I forbindelse med nedrivning og renovering af byggerier udfører vi undersøgelser af byggematerialer med risiko for indhold af skadelige stoffer. Vi rådgiver desuden indenfor håndteringen af byggematerialer med skadelige stoffer, herunder udarbejdelse af affaldshåndteringsplaner og planer for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejde med farlige stoffer, samt dokumenter der med fordel kan være med i udbudsmaterialet. Vi kan også stå for at indhente nedrivningstilladelsen samt at anmelde bygge- og anlægsaffald, herunder stå for korrespondance med kommunen.


Ring til os på 2858 0006 og fortæl os om din situation. Sammen danner vi et overblik og aftaler, hvilke muligheder der passer præcis på din situation.


Miljøscreeningsprøve