Indeklima – værd at vide

Et sundt indeklima er grundstenen i enhver bygning, bolig og konstruktion. Hvis man oplever utilpashed ved at opholde sig i en bygning, kan indeklimaet være usundt.

Her sidder der skimmel i fugerne i badetHvordan undgår du dårligt indeklima?


Der er nogle simple råd angående adfærd i bygningen, som du selv kan følge for at bidrage til et sundt indeklima i din bolig:

  • - Tør ikke tøj indenfor
  • - Luft ud dagligt 3 gange á 10 minutter med gennemtræk i boligen
  • - Brug emhætten ved madlavning
  • - Hav samme temperatur i alle rum
  • - Gør jævnligt rent
  • - Brug svaberen efter bad


Tør dit vasketøj udenforKemisk dårligt indeklima


Et sundt indeklima udsætter ikke personerne, der opholder sig i boligen eller bygningen, for fare eller ubehag - hverken på lang eller kort sigt. Et kemisk dårligt indeklima vil man ofte ikke lægge mærke til på kort sigt, men det kan have skadelige konsekvenser på lang sigt. DBS hjælper med at undersøge og udbedre indholdet af PCB, BTEX, chlorerede opløsningsmidler eller nedbrydningsprodukter, formaldehyd og TVOC i indeklimaet. Ud over hjælp med kemiske indeklimaproblematikker hjælper vi hos DBS også med at sikre indeklimaet mod radon og asbestfibre.


Hvad skal man være opmærksom på?


Der er rigtig mange faktorer, der påvirker indeklimaet. Blandt andet temperaturer, træk, utætheder, indholdet af CO2 eller fugt i indeluften samt lys og lydforhold. Et dårligt indeklima kan også opstå pga. dårlig ventilation, manglende rengøring eller fugtproblemer, der kan lede til skimmelsvamp.


Konsekvenser af dårligt indeklima


Symptomer på dårligt indeklima kan både være hos mennesker som fx. hovedpine eller ændring i generel sundhedstilstand og også lugt f.eks. tung madlugt og mados eller synlige f.eks. i form af fugt i vindueskarme eller på overflader. Oplever man f.eks. kælder/sommerhus-lugt kan dette være et symptom på at man har et indeklima, der ikke er optimalt.


Begyndende skimmelsvamp i vinduesramme pga. fugtHvad kan der gøres?


Inden det dårlige indeklima udvikler sig til f.eks. skimmelsvamp, er det en god idé at få rummene undersøgt. DBS hjælper med at identificere og rådgive om problemet.


Ring til DBS på 28 58 00 06 og fortæl om situationen. Vi har rådgivet i over 500 sager siden 2012.