HumiTrack - monitorering af fugt

HumiTrack er en helt ny måde at overvåge fugt i bygninger, via et nyudviklet IOT- system som målretter sig til forsikringsselskaber og skadesservicefirma.HumiTrackVed vandskader opsættes små loggere i bygningen, de sender data tilbage til HumiTrack og ud fra valide data vil HumiTrack kunne dokumentere samt forudsige tidspunkt for termisk ligevægt – altså hvornår rummet enten er tørt, eller kapaciteten for den aktuelle affugter er nået. Grafen indikerer hvilket scenarie der er tale om. HumiTrack vil også kunne fortælle hvis der sker afbrydelse af affugtningen eller der tilføres nyt fugt f.eks. i forbindelse med reetablering.


Yderligere kan HumiTrack bruges i byggebranchen hvor der udfordringer med fugt i forbindelse med nybyggeri, og derfor behov for affugtning af bygningen inden der bygges videre. HumiTrack afkorter affugtningstiden, undgår unødvendige køreture til lokationen samt giver udslag ved affugtere af forkert dimensionering.


Alt dette er tidsbesparende og dermed positivt i et økonomisk perspektiv, samtidig lettes processen fra start til slut.


Hvordan kan vi hjælpe?


Ring til os på 2858 0006 og fortæl os om din situation. Sammen danner vi et overblik og aftaler hvilke muligheder der passer på præcis din situation.


HumiTrack