Forretningsbetingelser

Dansk Bygningsscreening A/S' forretningsbetingelser

Aftalegrundlag

DANSK BYGNINGSSCREENING A/S’ ydelser leveres efter ABR 89.

Rådgiveransvarsforsikring efter TRYG-police 670 9.532.120.616.

 

Leveringsbetingelser

Rådgivningsydelserne leveres iht. lovkrav fra Bygningsreglement 2015/2018.

 

 

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser er ekskl. moms.

Efter aflevering af hver bestilt ydelse faktureres ydelsen.

Ved hasteopgaver forbeholdes ret til at opkræve gebyr, som meddeles ordregiver inden igangsætning.

Betalingsfrist er 14 dage netto. På alle fakturaer tillægges IPO på 5 %. IPO dækker interne produktionsomkostninger, der ikke er indregnet i time- eller fastpriser.

Listen er vejledende og ikke fyldestgørende:

– Fakturaomkostninger

– Kørsel 4,50 kr./km

 

Opdateret 18. juni 2021.