Bly

Bly er et giftigt materiale, og der kan ved nedrivningsarbejde være en risiko for påvirkning fra bly og blyforbindelser. DBS hjælper med screeninger og dokumentation.

BlyprøveBly og dets konsekvenser


Bly er et giftigt materiale, der har været brugt til bl.a. byggeri gennem tiden. Der kan være en risiko for påvirkning fra bly og blyforbindelser ved fjernelse af inddækning eller ved nedrivningsarbejde især ved afskrabning, afbrænding og opskæring af materialer dækket af blyholdig maling. Længere tids kontakt med bly kan give bl.a. nerveskader, kræft og fosterskader.
Hvad kan der gøres?


DBS vil foretage en miljøscreening, der via analyser vil vise, hvordan koncentrationen af bly er i det pågældende materiale og område. Herudfra rådgives der om tiltag og det videre forløb. Vi har rådgivet i over 500 sager siden 2012. Ring til DBS på 28 58 00 06 og fortæl om situationen.