AFFALDSHÅNDTERING

DBS rådgiver i og sørger for, at affaldshåndteringen foregår korrekt, idet byggematerialer indeholdende skadelige stoffer skal bortskaffes efter gældende lovgivning.

Ved nedrivninger rådgiver DBS i korrekt affaldshåndteringAfskaffelse af byggeaffald


Vi rådgiver i korrekt håndtering og bortskaffelse af byggeaffald, samt i udførelse af arbejdet med fjernelse af asbest eller asbestholdigt materiale. Arbejdet kræver passende uddannelse for at sikre medarbejderen mod risiko for indånding af asbestfibre.


Byggematerialer indeholdende stoffer, der er skadelige for miljø og helbred, skal bortskaffes efter gældende lovgivning. DBS rådgiver i korrekt, professionel håndtering af byggeaffald.


I forbindelse med miljøscreening tilbyder vi også en ressourcerapport, der angiver, hvilke byggematerialer på pladsen, der er genanvendelige.


Vi kan rådgive, både når der er mulighed for genanvendelse, og når der er tale om farligt affald.


Vi er også behjælpelige med at anmelde affaldet og nedrivningen til kommunen.


Affald der er sorteret korrektHVORDAN KAN VI HJÆLPE?


Ring til os på 2858 0006 og fortæl os om din situation. Sammen kan vi danne os et overblik og aftale, hvilke muligheder der passer på præcis din situation.