Dansk Bygnings Screening A/S

Bly

Få god rådgivning af Stinne Skjøth

Stine Lykke Skjøth er miljøingeniør, og vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, så ring eller skriv til Stine på 6046 6606 eller ss@dbs-as.dk

Bly

Bly er et giftigt materiale, og der kan ved nedrivningsarbejde være en risiko for påvirkning fra bly og blyforbindelser. DBS hjælper med screeninger og dokumentation.

Bly og dets konsekvenser

Bly er et giftigt materiale, der har været brugt til bl.a. byggeri gennem tiden. Der kan være en risiko for påvirkning fra bly og blyforbindelser ved fjernelse af inddækning eller ved nedrivningsarbejde især ved afskrabning, afbrænding og opskæring af materialer dækket af blyholdig maling. Længere tids kontakt med bly kan give bl.a. nerveskader, kræft og fosterskader.

Hvad kan der gøres?

DBS vil foretage en miljøscreening, der via analyser vil vise, hvordan koncentrationen af bly er i det pågældende materiale og område. Herudfra rådgives der om tiltag og det videre forløb. Vi har rådgivet i over 500 sager siden 2012. Ring til DBS på 28 58 00 06 og fortæl om situationen.

Blyprøve

Læs flere artikler om hvad vi kan hjælpe dig med

Fugtskader
DBS har mange års erfaring i fugtskader og vi rådgiver taksatorer, forsikringsselskaber, byggeledere, projektledere samt private i håndtering af fugtskader.
Fugtproblemer
Er der plamager eller aftegninger indvendig eller udvendig på byggeriet? DBS rådgiver i at komme fugten til livs, så det ikke bliver til grobund for skimmelsvamp.
Skimmelsvamp
Hvad er skimmelsvamp? Er skimmelsvamp farligt? Hvordan behandles skimmelsvamp? Et af kendetegnene ved skimmel er jordslået lugt eller plamager på lofter, vægge og gulve.
Asbest
Asbest er i dag forbudt, men har været anvendt frem til slutningen af 1980’erne til isolering og forskellige pladematerialer. DBS undersøger byggerier og materialer for asbest.

Dansk Bygnings
Screening A/S

CVR: 40194436

Hovedkontor:
Nupark 51
7500 Holstebro