Dansk Bygnings Screening A/S

Bygningsforurening

Få god rådgivning af Stinne Skjøth

Stine Lykke Skjøth er miljøingeniør, og vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, så ring eller skriv til Stine på 6046 6606 eller ss@dbs-as.dk

Bygningsforurening

Skadelige byggematerialer såsom PCB, bly og asbest er tidligere blevet brugt i byggerier. DBS rådgiver i håndtering af disse materialer ved renovering eller nedbrydning.

Sundheds- og miljøskadelige stoffer

Byggematerialer brugt før 1980’erne er i risikogruppe for at indeholde sundheds- og miljøskadelige tilsætningsstoffer såsom asbest, PCB og bly.

Vi tilbyder kortlægning af disse materialer i forbindelse med en miljøscreening.

Asbest

Som udgangspunkt er det ikke skadeligt at opholde sig i bygninger, hvor der er anvendt byggematerialer tilsat asbest. Sundhedsfaren ved asbest er hovedsageligt indånding af asbestfibre. Denne risiko er ikke til stede med mindre, man helt eller delvist ødelægger materialet og på den måde frigiver fibrene til luften. Undersøgelse for asbest er derfor typisk relevant ved renovering eller nedbrydning. Her er det til gengæld væsentligt at vide, om asbest er til stede af hensyn til arbejdssikkerheden. Asbest er brugt i mange forskellige byggematerialer, f.eks. klæber, indtil 1980, og i tagplader frem til 1988.

PCB

PCB er både skadeligt for indeklimaet i en bygning og samtidig uønsket i miljøet. Derfor er PCB både relevant, når man taler indeklima, men også når PCB-holdigt byggeaffald skal håndteres. For PCB som sundhedsfare i indeklimaet, se mere under Indeklima. Når byggeaffald indeholdende PCB skal håndteres, er det vigtigt at tage sine forholdsregler, da PCB både kan indåndes og optages gennem huden. Håndtering af materiale indeholdende PCB skal derfor foregå varsomt samt efter gældende lovgivning.

Asbestholdig tagplader
Bly og andre tungmetaller

Når bly anvendes i byggematerialer, vil det ofte være tilsat på en måde, som gør, at ophold i bygningen ikke nødvendigvis er farligt, da det f.eks. vil være indeholdt i malerprodukter. Bly optages gennem munden (f.eks. støv), gennem rifter i huden eller gennem slimhinder. Dette vil sige, at især nedrivningsarbejde udgør en eksponeringsfare. Derfor er det vigtigt at vide, om der er bly i byggematerialerne så nødvendige værnemidler kan tages i brug. Andre problematiske tungmetaller kan være cadmium, kobber, krom, nikkel, zink, arsen og kviksølv.

Prøvetagning på skjulte vægge

Hvordan kan vi hjælpe?

Med professionelt måleudstyr og prøvetagninger kan DBS undersøge, hvordan mængden af skadelige materialer ligger ift. gældende grænseværdier. På den baggrund kan vi rådgive i tiltag til at mindske menneskelig eksponering for de sundhedsskadelige stoffer, både under og efter renoveringen/nedbrydningen. Yderligere rådgiver vi hos DBS i korrekt og lovlig bortskaffelse af materialer indeholdende sundheds- og miljøskadelige stoffer.

 

Ring til os på 2858 0006 og fortæl os om din situation. Sammen danner vi et overblik og aftaler hvilke muligheder der passer på præcis din situation.

Læs flere artikler om hvad vi kan hjælpe dig med

Fugtskader
DBS har mange års erfaring i fugtskader og vi rådgiver taksatorer, forsikringsselskaber, byggeledere, projektledere samt private i håndtering af fugtskader.
Fugtproblemer
Er der plamager eller aftegninger indvendig eller udvendig på byggeriet? DBS rådgiver i at komme fugten til livs, så det ikke bliver til grobund for skimmelsvamp.
Skimmelsvamp
Hvad er skimmelsvamp? Er skimmelsvamp farligt? Hvordan behandles skimmelsvamp? Et af kendetegnene ved skimmel er jordslået lugt eller plamager på lofter, vægge og gulve.
Asbest
Asbest er i dag forbudt, men har været anvendt frem til slutningen af 1980’erne til isolering og forskellige pladematerialer. DBS undersøger byggerier og materialer for asbest.

Dansk Bygnings
Screening A/S

CVR: 40194436

Hovedkontor:
Nupark 51
7500 Holstebro