Dansk Bygnings Screening A/S

PCB

Få god rådgivning af Stinne Skjøth

Stine Lykke Skjøth er miljøingeniør, og vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, så ring eller skriv til Stine på 6046 6606 eller ss@dbs-as.dk

Hvad er PCB - og er det farligt?

Polychloreret biphenyl (kendt som PCB) er et hormonforstyrrende og miljøskadeligt stof, som er svært nedbrydeligt. DBS undersøger PCB-mængden i jord eller byggeriet i forhold til gældende grænseværdier.

PCB i byggeriet og indeklimaet

PCB blev introduceret i byggeriet i 1950’erne. PCB blev hurtigt et populært tilsætningsstof i byggematerialer på grund af dets fordelagtige egenskaber som elasticitet, robuste holdbarhed og brandhæmmende funktion. PCB blev flittigt brugt frem til 1977, hvor det blev forbudt i bl.a. termoruder, og faktisk helt frem til 1986, hvor det slutteligt blev forbudt i elektriske installationer.

PCB ses ofte i blandt andet fuger, maling og lak fra perioden 1950 til 1977. PCB vil med tiden vandre fra primærkilden (det byggemateriale hvor PCB oprindeligt var tilsat) til både luften og andre materialer i boligen (tertiære kilder). Derfor kan PCB udgøre en kompleks problemstilling, men med nye løsningsmetoder kan PCB i indeklimaet ofte løses på en måde, hvor en privatøkonomi sagtens kan være med.

I forbindelse med nedrivning/renovering er det vigtigt at vide, hvor PCB er til stede samt i hvilke koncentrationer. PCB-holdigt affald med et indhold større end 50 ppm skal håndteres korrekt – både for at sikre miljøet men også af hensyn til arbejdssikkerheden

PCB findes typisk i gamle vinduer

Hvad kan der gøres?

DBS kan ved hjælp af prøvetagninger måle og fastlægge, om et byggeri eller stykke jord indeholder for store mængder PCB ift. gældende grænseværdier. Ligeledes rådgives der om mulige tiltag til reduktion af PCB i indeklimaet samt måling af PCB under og efter saneringen.

 

Ring til os på 2858 0006 og fortæl os om din situation. Sammen danner vi et overblik og aftaler hvilke muligheder, der passer præcis på din situation.

PCB i maling

Læs flere artikler om hvad vi kan hjælpe dig med

Fugtskader
DBS har mange års erfaring i fugtskader og vi rådgiver taksatorer, forsikringsselskaber, byggeledere, projektledere samt private i håndtering af fugtskader.
Fugtproblemer
Er der plamager eller aftegninger indvendig eller udvendig på byggeriet? DBS rådgiver i at komme fugten til livs, så det ikke bliver til grobund for skimmelsvamp.
Skimmelsvamp
Hvad er skimmelsvamp? Er skimmelsvamp farligt? Hvordan behandles skimmelsvamp? Et af kendetegnene ved skimmel er jordslået lugt eller plamager på lofter, vægge og gulve.
Asbest
Asbest er i dag forbudt, men har været anvendt frem til slutningen af 1980’erne til isolering og forskellige pladematerialer. DBS undersøger byggerier og materialer for asbest.

Dansk Bygnings
Screening A/S

CVR: 40194436

Hovedkontor:
Nupark 51
7500 Holstebro