Dansk Bygnings Screening A/S

Indeklima

Få god rådgivning af Stinne Skjøth

Stine Lykke Skjøth er miljøingeniør, og vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, så ring eller skriv til Stine på 6046 6606 eller ss@dbs-as.dk

Indeklima – værd at vide

Et sundt indeklima er grundstenen i enhver bygning, bolig og konstruktion. Hvis man oplever utilpashed ved at opholde sig i en bygning, kan indeklimaet være usundt.

Hvordan undgår du dårligt indeklima?

Der er nogle simple råd angående adfærd i bygningen, som du selv kan følge for at bidrage til et sundt indeklima i din bolig:

– Tør ikke tøj indenfor
– Luft ud dagligt 3 gange á 10 minutter med gennemtræk i boligen
– Brug emhætten ved madlavning
– Hav samme temperatur i alle rum
– Gør jævnligt rent
– Brug svaberen efter bad

Skimmel i fugerne i badet

Kemisk dårligt indeklima

Et sundt indeklima udsætter ikke personerne, der opholder sig i boligen eller bygningen, for fare eller ubehag – hverken på lang eller kort sigt. Et kemisk dårligt indeklima vil man ofte ikke lægge mærke til på kort sigt, men det kan have skadelige konsekvenser på lang sigt. DBS hjælper med at undersøge og udbedre indholdet af PCB, BTEX, chlorerede opløsningsmidler eller nedbrydningsprodukter, formaldehyd og TVOC i indeklimaet. Ud over hjælp med kemiske indeklimaproblematikker hjælper vi hos DBS også med at sikre indeklimaet mod radon og asbestfibre.

Hvad skal man være opmærksom på?

Der er rigtig mange faktorer, der påvirker indeklimaet. Blandt andet temperaturer, træk, utætheder, indholdet af CO2 eller fugt i indeluften samt lys og lydforhold. Et dårligt indeklima kan også opstå pga. dårlig ventilation, manglende rengøring eller fugtproblemer, der kan lede til skimmelsvamp.

Tør dit vasketøj udenfor

Konsekvenser af dårligt indeklima

Symptomer på dårligt indeklima kan både være hos mennesker som fx. hovedpine eller ændring i generel sundhedstilstand og også lugt f.eks. tung madlugt og mados eller synlige f.eks. i form af fugt i vindueskarme eller på overflader. Oplever man f.eks. kælder/sommerhus-lugt kan dette være et symptom på at man har et indeklima, der ikke er optimalt.

Hvad kan der gøres?

Inden det dårlige indeklima udvikler sig til f.eks. skimmelsvamp, er det en god idé at få rummene undersøgt. DBS hjælper med at identificere og rådgive om problemet.

Ring til DBS på 28 58 00 06 og fortæl om situationen. Vi har rådgivet i over 500 sager siden 2012.

Begyndende skimmelsvamp

Læs flere artikler om hvad vi kan hjælpe dig med

Fugtskader
DBS har mange års erfaring i fugtskader og vi rådgiver taksatorer, forsikringsselskaber, byggeledere, projektledere samt private i håndtering af fugtskader.
Fugtproblemer
Er der plamager eller aftegninger indvendig eller udvendig på byggeriet? DBS rådgiver i at komme fugten til livs, så det ikke bliver til grobund for skimmelsvamp.
Skimmelsvamp
Hvad er skimmelsvamp? Er skimmelsvamp farligt? Hvordan behandles skimmelsvamp? Et af kendetegnene ved skimmel er jordslået lugt eller plamager på lofter, vægge og gulve.
Asbest
Asbest er i dag forbudt, men har været anvendt frem til slutningen af 1980’erne til isolering og forskellige pladematerialer. DBS undersøger byggerier og materialer for asbest.

Dansk Bygnings
Screening A/S

CVR: 40194436

Hovedkontor:
Nupark 51
7500 Holstebro