Dansk Bygnings Screening A/S

Affaldshåndtering

Få god rådgivning af Stinne Skjøth

Stine Lykke Skjøth er miljøingeniør, og vil du høre mere om, hvad vi kan gøre for dig, så ring eller skriv til Stine på 6046 6606 eller ss@dbs-as.dk

Affaldshåndtering

DBS rådgiver i og sørger for, at affaldshåndteringen foregår korrekt, idet byggematerialer indeholdende skadelige stoffer skal bortskaffes efter gældende lovgivning.

Afskaffelse af byggeaffald

Vi rådgiver i korrekt håndtering og bortskaffelse af byggeaffald, samt i udførelse af arbejdet med fjernelse af asbest eller asbestholdigt materiale. Arbejdet kræver passende uddannelse for at sikre medarbejderen mod risiko for indånding af asbestfibre.

Byggematerialer indeholdende stoffer, der er skadelige for miljø og helbred, skal bortskaffes efter gældende lovgivning. DBS rådgiver i korrekt, professionel håndtering af byggeaffald.

I forbindelse med miljøscreening tilbyder vi også en ressourcerapport, der angiver, hvilke byggematerialer på pladsen, der er genanvendelige.

Vi kan rådgive, både når der er mulighed for genanvendelse, og når der er tale om farligt affald.

Vi er også behjælpelige med at anmelde affaldet og nedrivningen til kommunen.

Ved nedrivninger rådgiver DBS i korrekt affaldshåndtering
Affald der er sorteret korrekt

Hvordan kan vi hjælpe?

Ring til os på 2858 0006 og fortæl os om din situation. Sammen kan vi danne os et overblik og aftale, hvilke muligheder der passer på præcis din situation.

Læs flere artikler om hvad vi kan hjælpe dig med

Fugtskader
DBS har mange års erfaring i fugtskader og vi rådgiver taksatorer, forsikringsselskaber, byggeledere, projektledere samt private i håndtering af fugtskader.
Fugtproblemer
Er der plamager eller aftegninger indvendig eller udvendig på byggeriet? DBS rådgiver i at komme fugten til livs, så det ikke bliver til grobund for skimmelsvamp.
Skimmelsvamp
Hvad er skimmelsvamp? Er skimmelsvamp farligt? Hvordan behandles skimmelsvamp? Et af kendetegnene ved skimmel er jordslået lugt eller plamager på lofter, vægge og gulve.
Asbest
Asbest er i dag forbudt, men har været anvendt frem til slutningen af 1980’erne til isolering og forskellige pladematerialer. DBS undersøger byggerier og materialer for asbest.

Dansk Bygnings
Screening A/S

CVR: 40194436

Hovedkontor:
Nupark 51
7500 Holstebro