Indeklima

Et sundt indeklima er godt for dig og din bolig. Oplever du at du bliver utilpas på forskellig vis af at opholde dig i din bolig, så kan det være dit indeklima der er noget galt med.

Læs mere

Skimmelsvamp

Skimmelsvampe er en gruppe svampe inden for mikrobiologien, og består af mange forskellige typer svampe, og langt fra alle er sundhedsskadelige for mennesker.

Læs mere

Fugt

Fugt er et udtryk for indholdet af vand i luften. Der er altid en vis del af den luft vi indånder der består af vand. Mængden af fugt i luften varierer en del efter vejrforhold.

Læs mere

Radonmåling

Har du mistanke om at der er en stor forekomst af radon i din bolig eller er du bare interesseret i at vide hvad hvor stor strålingen af radon er i din bolig.

Læs mere

PCB

ENERGIHUSET A/S kan ved hjælp af prøvetagninger undersøge og fastlægge, om et byggeri indeholder for store mængder PCB, i forhold til de gældende grænseværdier.

Læs mere

Bly

Bly er et giftigt materiale, der gennem tiden har været brugt til rigtig mange ting, heriblandt byggeri. Der kan være en risiko for påvirkning fra bly og blyforbindelser.

Læs mere

Asbest

Asbest har været anvendt frem til slutningen af 1980’erne til isolering og til forskellige pladematerialer. Det er i dag forbudt at bruge asbest eller asbestholdigt materiale.

Læs mere

Affaldshåndtering

Byggematerialer der indeholder stoffer der er skadelige for miljøet eller for sundheden, skal bortskaffes korrekt, efter gældende lovgivning. ENERGIHUSET A/S kan rådgive.

Læs mere

Dansk Bygningsscreening A/S

Vi er så store, at vi kan klare alle typer opgaver inden for bolig og byggeri. Vi arbejder primært med teknikken og statikken bag godt og bæredygtigt byggeri.

Dansk Bygnings Screening er en nyetableret del af den nordjyske virksomhed ENERGIHUSET A/S

– og så små, at den rette medarbejder altid sidder ved skrivebordet ved siden af og klar til at hjælpe både kollegaer og kunder og derfor kan yde tværfaglig vurdering på alle opgaver.

Den nordjyske virksomhed beskæftiger sig med et bredt spektrum af rådgivning indenfor byggebranchen, hvilket også afspejles i medarbejdergruppen, der spænd